Annonsera på Facebook

Hur sticker din annons ut?

Utöver en bra produkt är annonsen på Facebook av stor betydelse för att kunderna ska handla av dig. De konsumenter som är med i en REKO-ring handlar där just för att de har möjlighet att lära känna och få ett ansikte på den person som odlat eller förädlat produkterna.

I en och samma REKO-ring kan flera producenter erbjuda liknande produkter. Hjälp konsumenten att få reda på varför just dina produkter är värda att köpa. Är dina potatisar ekologiska? Har lammen fötts upp på naturbeten? Är din ost gjord efter eget recept? Vad är det som gör dina varor konkurrenskraftiga och gör dem till ett hantverk? Det vill konsumenten veta!

Beskriv tydligt vilka varor du säljer eller vilka paket du erbjuder (grönsakskassar, fruktpåsar, köttlådor etc.) och gör det tydligt för konsumenten vad de får och vad det kostar.

Många konsumenter uppskattar också en presentation av dig som producent eller ditt företag. Det är storytelling i kortformat. Beskriv kortfattat din verksamhet och vad det är driver dig.

Hämta inspiration från andra REKO-ringar eller andra producenter i REKO-ringen du är aktiv i. Lär av varandra och ge varandra feedback på annonserna i producentgruppen. En del REKO-ringar har gemensamma riktlinjer för hur en annons ska utformas.

Att använda bilder

Att använda bilder i dina annonser är ett enkelt och bra sätt att presentera produkterna på. Har du flera produkter är det bra att visa det sortiment och utbud som du erbjuder. Många producenter använder samma eller liknande bilder och byter ut bilderna efter säsong och utbud av produkter. Tänk på att enbart använda bilder som du har rättigheterna till och har tillåtelse att använda. Har du tagit bilderna själv är det inga problem.

För dig som säljer köttprodukter av olika slag kan Facebooks handelsriktlinjer ställa till det vid användning av vissa bilder på djur. Enligt Facebooks handelsriktlinjer får inlägg inte marknadsföra försäljning av levande djur.

Källa: https://www.facebook.com/policies/commerce/prohibited_content/animals

Det förekommer flera exempel där producenters annonser blivit bortplockade eftersom de lagt in bilder där levande djur förekommit. Där plockar Facebook bort annonser utan förvarning. Bilder på styckdetaljer verkar inte vara något problem.

Hur mycket ska jag skriva?

Din annons bör vara tydlig och enkel. REKO är inte som andra annonser, där rådet brukar vara att skriva så lite som möjligt. Under annonsens inledande text, där det tydligt framgår vad du säljer och vem som säljer, kan du gärna brodera ut texten om ditt företag, din filosofi och dina produkter. Det skapar mervärde!

Testa att skriva om annonsen inför nästa utlämningstillfälle och utvärdera. Sålde du mer eller mindre? Byt ut några bilder. Gjorde det någon skillnad? Så småningom lär du dig vad som fungerar och vad som tilltalar dina kunder.