Mer om Reko-ringar

Här samlar vi matnyttiga tips för dig som vill gå lite djupare i Reko-ringsvärlden. Har du tips på utvärderingar, poddar, seminarier eller annat vi ska lägga upp här så hör av dig till oss!

Kunskapspodden – REKO – här för att stanna? Lyssna på Kunskapspodden om REKO som rörelse. Möt Thomas Snellman, mannen som startade REKO-konceptet, Heidi Valtari, forskare vid Åbo universitet, REKO-administratörerna Annica Gustafsson och Victoria Svensson och REKO-producenter och konsumenter. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet.

Våren 2018 gjordes en utvärdering av Reko-ring Sjuhärad för att analysera om Reko-ring kan sägas vara ett positivt exempel på hållbar landsbygd. Frågeställningarna som undersöktes var hur Reko-ring påverkat livsmedelsproducenters förutsättningar i Sjuhärad, hur Reko-ring påverkat beteenden och värderingar hos konsumenten samt vad kan kommunen göra för att stötta. De Reko-ringar som undersökts var Borås, Ulricehamn samt Mark. Utvärderingen och sammanfattningar från olika perspektiv hittar du på projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärads hemsida.