Riktlinjer för Reko-ringar

Riktlinjer 

Genom att alla affärer är uppgjorda i förväg så faller REKO-ringsutlämningen inte under regelverken för torghandel och marknad.

Varje REKO-ring har sina egna riktlinjer och det finns ingen som kan hävda att det ena eller andra inte får förekomma i en REKO-ring. Men att ringarna håller sig till gemensamma principer gynnar REKO-ringarna som kollektiv. Det stärker REKO som varumärke, medlemmarna känner igen sig och administratörerna kan ta råd och hjälp av andras erfarenheter. De här grundläggande principerna återfinns i ungefär samma form i alla nu kända REKO-ringar i Sverige:

REKO:s principer

 • Endast livsmedel och direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion
 • Endast försäljning av egna produkter
 • Inga mellanhänder
 • Produkterna är förbeställda inför varje utlämningstillfälle
 • Varje beställning är en enskild uppgörelse mellan köpare och säljare
 • Förtroende mellan alla inblandade – ärlig och saklig dialog
 • Det ska vara gratis att delta i en REKO-ring

Tips! Håll fast vid REKO:s grundprinciper för att korta ner diskussionerna om vilka produkter som kan säljas.

Det är viktigt att ha en bred bas av producenter, så hindra inte insläpp av producenter i onödan. Låt istället konsumenterna välja vad de vill handla. Om alla producenter redovisar sina varor öppet och ärligt kommer marknaden att reglera sig själv. Det önskade överlever. Det oönskade faller bort.

Försök att ha så få riktlinjer som möjligt och håll fast vid dem – utan undantag. Fler regler innebär mer kontroll och det tar mer tid för administratören. Gör det enkelt!

Tips! Se till att REKO-ringens riktlinjer är lätt tillgängliga för medlemmarna i gruppen, till exempel som ett fastnålat inlägg.

Exempel på riktlinjer att använda som beskrivning/fastnålat inlägg:

Välkommen till REKO-ring X-stad!

En REKO-ring är ett sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder. Det handlar om att korta livsmedelskedjan genom samverkan, med så lite administration som möjligt och utan kostnader. Varje REKO-ring har sin egen utformning. I REKO-ring X-stad möts konsumenter och lokala producenter från X-stad med omnejd. Målet är att vi ska ha ett försäljningstillfälle var …. vecka.

REKO:s principer:

 • Endast livsmedel och direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion
 • Endast försäljning av egna produkter
 • Inga mellanhänder
 • Produkterna är förbeställda inför varje utlämningstillfälle
 • Varje beställning är en enskild uppgörelse mellan köpare och säljare
 • Förtroende mellan alla inblandade – ärlig och saklig dialog
 • Det ska vara gratis att delta i en REKO-ring

Riktlinjer för REKO-ring X-stad:

Till varje försäljningstillfälle skapar admin ett evenemang, för att det ska skickas ut en påminnelse.

Producenterna skriver annonser som inlägg senast  ….. dagar innan kommande utlämning. I annonsen beskrivs varorna med pris och hur de ska betalas. Alla annonser inleds med datumet på utlämningen.

Beställning sker genom kommentar till aktuell annons. Producenten bekräftar beställningen. På så sätt är alla affärer är uppgjorda i förväg, det sker ingen försäljning på plats.

Endast livsmedel och direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion.

Ingen återförsäljning får ske, varje producent säljer endast sin egen produktion som kan vara råvaror (t. ex. kött och grönsaker) eller förädlade produkter (t. ex. saft och sylt)

Det är producentens ansvar att följa lagar och regler för livsmedel, redovisning och skatt. Kolla gärna med kommunen vad som gäller.

I Facebookgruppen tillåts inga diskussioner eller inlägg från konsumenter.  De enda inläggen är producenternas annonser, eftersom fokus ligger på försäljningen. Olämpliga inlägg och kommentarer tas bort av admin.

Efter utlämning tas annonserna bort av admin/producenterna själva.

Här kan du ladda ned ett Word-dokument med förslag på riktlinjer som du kan anpassa efter era lokala önskemål.