Det började i Finland

REKO, eller Rejäl Konsumtion, har på kort tid blivit ett populärt sätt att sammanföra producenter och konsumenter i Finland och har samtidigt skapat ett nätverks- och logistiksystem för lokalproducerad mat. Dess framgång ligger i enkelheten, dels administrativt och dels på det praktiska planet. Här berättar Thomas Snellman om hur hans idé ledde fram till ett framgångsrecept:

– Under de senaste tre-fyra decennierna har direktförsäljning från producenter till konsumenter avsevärt minskat. Samtidigt har allt fler konsumenter sökt lokalproducerad och ekologisk mat, utan att lyckas, då praktiska och logistiska lösningar saknats. Planeringen av vad som skulle bli REKO startade i slutet av 2012 med den franska AMAP-rörelsen som förebild och inspiratör. Vårt system blev mycket enklare och mer lättadministrerat än förebilden.

– Vi startade upp konceptet inom utvecklingsprojektet EkoNu och i samarbete med Foodia mathantverk. I januari 2013 presenterades våra tankar i vad som fick namnet REKO. Två REKO-ringar i Jakobstad och Vasa i Österbotten startades som pilotprojekt sommaren 2013. Som sammanförande länk använde vi sociala medier som plattform for handeln. Dessa två ringar fungerade som erfarenhetsbas för den fortsatta utvecklingen.

Hur fungerar då en REKO-ring? Ringen är baserad på en sluten Facebook-grupp. Producenter och konsumenter som vill delta ansöker om medlemskap i önskad grupp. Administratörerna, oftast en liten grupp av konsumenter, godkänner medlemskapsansökan från seriösa personer och väl inne i gruppen kan handeln inledas. Vanligtvis sker leverans varje eller varannan vecka, beroende på gruppens storlek. Utdelningstiden är oftast kortare än en timme, alla producenter samlas och konsumentema kan hämta sina beställningar fran flera producenter samtidigt. En producent skriver ett inlägg om sin produkt och tillgång på Facebook och konsumenterna gör beställningar via kommentarer direkt under inlägget. Producenterna meddelar också vilket betalningssätt som önskas.

När en REKO-ring väl har kommit igång fortsätter den nästan av egen fart. Oftast är administratörernas enda uppgift att godkänna nya medlemmar samt att besluta om leveranstidpunkt. Deltagandet är helt gratis. I dagsläget (läs 15 mars 2018) finns i Finland 180–190 ringar med totalt 340 000 medlemmar. Tacksamt kan noteras att myndigheterna i Finland har uppmärksammat REKO på ett positivt sätt. För att underlätta handeln och stimulera utvecklingen har man också tagit vissa beslut inom övervakande och lagstiftande organ.

Thomas Snellman, projektkoordinator EkoNu

What is ”REKO”?  EkoNU  Äkta Smak

Omsätter miljoner

År 2015 följde Thomas Snellman upp REKO-ringen i Jakobstad i detalj. Han samlade uppgifter från varje utdelning och för varje enskild producent under hela året. Omsättningen var då 2,5 miljoner kronor. Under åren som följt har han tagit stickprov på försäljningen och kommit fram till att REKO-ringarna i Finland har en ungefärlig årlig omsättning på 300 miljoner kronor. I genomsnitt uppgår intäkterna enligt dessa siffror till 100 000 svenska kronor per utlämning.