Adminstratörsuppdraget

En av Reko-ringarnas grundprinciper är att Reko-ringarna ska vara gratis. Det ska vara gratis att vara med i en Reko-ring, både som konsument och producent. Det finns exempel på REKO-ringar där administratören ersätts med pengar för sitt arbete eller där Reko-ringen drivs av en förening som kräver att producenten är medlem (mot avgift) för att få sälja i Reko-ringen. Om det förekommer ersättning av administratörer finns det regler att förhålla sig till.

Om ersättning betalas ut

Om gruppen väljer att göra det är det viktigt att tänka på:

  • Om man betalar ut ersättning för arbetet som är mer än 999 kr/år till en person så måste utbetalare redovisa till skatteverket och betala arbetsgivaravgift. Detta kommer då automatiskt att komma med på betalningsmottagarens deklaration.
  • Med ersättning för arbete menas en ersättning som någon får för en arbetsprestation även om arbetsprestationen skulle vara mycket liten.
  • Skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter gäller inte bara för den som är arbetsgivare utan avser alla som betalar ut ersättning för arbete.
  • Det bör finnas ett avtal mellan parterna, alltså den som tar emot pengar och den som betalar ut, antingen muntligt eller skriftligt. Där bör framgå vad som förväntas av betalningsmottagaren.
  • Betalar man ut mer än 100 kr så ska den som betalar ut skicka in en kontrolluppgift på detta till skatteverket.

Om betalningsmottagaren har F-skatt?

Den som ger ut ersättning för arbete till någon som är godkänd för F-skatt ska inte betala arbetsgivaravgifter på ersättningen (2 kap. 5 § SAL).

Mottagaren ska då lämna uppgift om godkännandet av F-skatt, i en handling som upprättas i samband med uppdraget. I handlingen ska det också finnas nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren (2 kap. 5 § första stycket SAL). Den allra vanligaste formen av handling som uppfyller lagens krav är en faktura från betalningsmottagaren med en uppgift om F-skatt. Ett skriftligt avtal om arbetet kan också godtas som en handling med uppgift om godkännande för F-skatt.

 

Mer info finns här

Källa: Skatteverket.se