Informationstexter

Många Reko-ringar vill sprida information till kommunens olika verksamheter för att nå fler producenter/konsumenter samt lyfta fråga om lokalt producerad mat. Vi har därför tagit fram några exempel att utgå ifrån:

  • Kommunala näringslivsbolaget eller näringslivsavdelningen. För spridning till andra företagare och konsumenter.
  • Destinationsbolag, turistbyrå eller motsvarande. För att kunna marknadsföra den lokala maten som en besöksanledning.
  • Miljö och hälsa eller motsvarande tillsynsmyndighet. För att skapa god dialog mellan företagare och kontrollerande myndighet.

Texter är fria att använda, redigera, lägga till eller dra ifrån. Använd dem som en grundmall att utgå ifrån. Har ni en egen brevmall, logotype eller grafisk gränssnitt använder ni det istället. Vi ni ha stöd och hjälp med att utforma texter är ni välkomna att kontakta oss.

Ladda ned exempel på informationstexter – worddokument.