Utvärdering av biogasanläggningar

Hushållningssällskapet har under åren 2011-2014 utvärderat biogasanläggningar på gårdsnivå över hela Sverige. Cirka 30 gårdsbiogasanläggningar utvärderades när det gäller ekonomi, teknik, substrathantering och rötresthantering.

Projektets syfte var att ge lantbrukare som funderar på att bygga en biogasanläggning en stabilare kunskapsgrund att stå på. Dessutom ska lantbrukare som redan har byggt för biogas stärkas genom erfarenhetsutbyte och workshops. Detta ska också medföra att rådgivare som arbetar med biogasrådgivning riktad till lantbrukare får ett betydligt bättre underlag för sin rådgivning. Ytterligare en viktig målgrupp var leverantörerna av biogasanläggningar.

Arbetsuppgifter under projektet:

  • Göra utvärderingsbesök på anläggningar som är med i projektet. Ca 4 besök per anläggning och år.
  • Samla in och sammanställa data och information. Rådgivning till anläggningsägare om resultaten.
  • Kommunicera med lantbrukare och anläggningsägare om resultat och slutsatser i projektet.
  • Anordna en årlig workshop, där viktiga frågor i projektet tas upp och resultat presenteras. 2013 handlade workshopen om driftsoptimering av biogasprocessen (se Genomförda aktiviteter).
  • Ta initiativ till andra projekt som berör centrala frågor som kommer upp i samband med utvärderingarna.
  • Ordna en träff varje år med leverantörer av biogasteknik.

Projektet ägs av Hushållningssällskapens Förbund och finansierades av Jordbruksverket tillsammans med åtta svenska leverantörer av biogasteknik.

Se även

Informationsblad (pdf)

Vid frågor om projektet:
Projektledare Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Jämtland
070-392 13 13

Följ Karin Eliasson på twitter!