Föreningar och nätverk inom Grön Arena

Runt om i Sverige finns idag över 80 gårdar som är Godkända Grön Arenagårdar och utöver det finns ett flertal företag som gått utbildning men som ännu inte gått vidare med ett godkännande. Alla dessa gårdar ingår i regionala nätverk för erfarenhetsutbyte med varandra.

Det finns idag två föreningar bland Grön Arenagårdarna:
Grön Arena Värmland www.gronarenagardarivarmland.se

Grön Arena Östergötland
Kontaktperson