Bli Grön Arenagård

För att bli en Grön Arenagård behöver ni gå en utbildning inom Grön Arena. Utbildningen omfattar 6 heldagar fördelat på tre internatträffar under ett halvår. Under utbildningen går vi igenom lagstiftning, brukarkategorier, aktiviteter, kalkyler, marknadsföring med mera. Under kursens gång sker arbete med att ta fram företagets affärsplan där ni slår fast inriktningen på er verksamhet och tänker igenom ert upplägg ordentligt.

Kriterierna för godkännande är:

 • Genomfört utbildning inom Grön Arena
 • Arbetat fram en Grön Arena affärsplan
 • Profilera varumärket Grön Arena på ett positivt sätt och känna till regelverket kring varumärket
 • Prioritera inbjudningar till Grön Arena-aktiviteter
 • Inneha erforderliga tillstånd för verksamheten
 • F-skattebevis
 • Inga skatteskulder, eller skulder till kronofogden
 • Arbeta med miljöhänsyn i verksamheten
 • Arbeta aktivt med värdegrundsarbete, empati, moral
 • Arbeta affärsmässigt med skriftliga avtal och utvärdera verksamheten
 • Genomfört en riskanalys av gården
 • Arbeta med skriftliga rutiner för verksamheten
 • Gården erbjuder individanpassade aktiviteter för personlig utveckling

Gården erbjuder aktiviteter med djur, natur och trädgård där djuren ska utgöras av två olika typer av lantbruksdjur.