Grön Arena

Det finns en Grön Arena för alla

Grön Arena jobbar för att unga, vuxna och gamla ska få ett rikare liv genom olika aktiviteter på en Grön Arenagård. Det kan röra Wilhelm 9 år med svårigheter i skolan som får hjälp att lära sig läsa bättre. Eller Clara 19 år med funktionsvariation som får ta hand om sina favoritdjur fåren. Eller Gertrud med tidig demens som skjuter upp sjukdomsförloppet i gemenskapen på en Grön Arenagård.

Grunden i vårt arbete är djur och natur och dess läkande kraft för människan. Det finns Grön Arenagårdar över hela Sverige – från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Marknadsföringsprojekt

Under 2017 och 2018 bedriver Hushållningssällskapet ett projekt finansierat av Jordbruksverket och EU där vi satsar på att marknadsföra konceptet Grön Arena. Vi vill visa fördelarna med att vistas på en Grön Arenagård och jobba för en ökad kännedom om konceptet. Målsättningen är att träffa många köpare av tjänsterna och att det ska leda till fler affärsmöjligheter för Grön Arenagårdarna runt om i landet. Bland annat genomför vi ett antal regionala aktiviteter runt om i landet riktat till köpare av tjänster inom Grön Arena.

Vill du veta mer om Grön Arena? Sök upp våra nationella projektledare via kartsöket.

 

Grön Arena

Se Grön Arena på youtube

Se videoklipp

En kortare film om Grön Arena

Här kan du se ca 2 minuter videoklipp om Grön Arena

Se videoklipp