”Försämra inte för naturbruksgymnasierna”

I en debattartikel på Dagens Samhälles hemsida (10/3) skriver Hushållningssällskapet om de förslag som lagt fram som vill försämra naturbrukselevernas möjlighet att läsa kurser som ger högskolebehöriget.

Hushållningssällskapet menar att naturbruksprogrammet ger unika möjligheter till värdefull praktisk kunskap om de gröna näringarna och utgör också en viktig bas för akademiska utbildningar inom framförallt SLU.

Genom att hålla vägen öppen till en naturvetenskaplig högskolekompetens för elever vid naturbruksprogrammen förbättras möjligheten att finna personal med den förståelse och erfarenhet som är nödvändig.

Det ger också ett bättre studentunderlag till SLU och gynnar i förlängningen en dynamisk kunskapsutveckling i den akademiska världen.

Läs hela debattartikeln här