Försäljning av lokal mat via webben

Det finska succékonceptet REKO-ringar – ett sätt att sälja lokal mat på nätet, testas nu i Grästorp i Västra Götaland. Hushållningssällskapet har initierat detta försök tillsammans med Grästorps kommun.

En REKO-ring är baserad på en sluten Facebook-grupp dit producenter och konsumenter ansluter sig. Handeln sker på sidan och de bokade varorna levereras sedan på en utsatt tid och plats, som återkommer varje eller varannan vecka.

Näringslivschefen Sofia Jessen startade upp facebookgruppen i början av september och under hösten har det varit totalt tre utlämningstillfällen. För tillfället är det 114 medlemmar i gruppen varav ett 10-tal leverantörer.

Thomas Snellman, grundaren av REKO-ringar i Finland, berättade i våras på Näringsdepartementets ”Näringsbloggen” om hur konceptet fungerar. Det passade som hand i handske för vårt projekt om nya säljkanaler för lokala livsmedel som vi då just dragit igång.

I våras startade nämligen Skaraborgs kommunalförbund, Hushållningssällskapet Skaraborg, Grästorps kommun, LRF i Grästorp och Lokalproducerat i Väst ett projekt för att undersöka nya säljkanaler för lokala livsmedel och vilket intresse det kan finnas hos lantbrukare för detta. I vår omvärldsspaning snubblade vi över konceptet REKO-ringar och bestämde oss för att testköra det i liten skala. Vad vi kunde förstå så var detta helt nytt i Sverige och hittills inte testat någonstans även om det fanns intresse på olika håll.

Vi hoppas att vi varit med och startat något som kan göra att våra livsmedelsproducenter i större utsträckning kan göra affärer av den ökade efterfrågan på lokal mat, säger landsbygdsutvecklare Charlotte Backman.

Läs mer

Nu kan man läsa mer om projektet i Grästorp på Näringsbloggen där Charlotte Backman nu är gästbloggare: http://www.naringsbloggen.se/

Kontakt

Charlotte Backman, 0511-248 72
charlotte.backman@hushallningssallskapet.se