Förgröningsstödet för ökad mångfald

Hushållningssällskapet Värmland erbjuder nu subventionerad rådgivning till dig som söker gårds- och förgröningsstöd. Förgröningsstödet är till för jordbruksmetoder som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden.

För att få förgröningsstödet behöver du som lantbrukare ha så kallade ekologiska fokusarealer. Dit räknas träda, salixodling, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter och vallinsådd. De ekologiska fokusarealer på din gård går att utveckla så att de gynnar fåglar, vilt, pollinerare och andra nyttodjur, som jordlöpare och spindlar.

Våra rådgivare tar tillsammans med dig fram en flerårig rådgivningsplan för åtgärder kring förgröning på din gård.

Rådgivningen finansieras med 70% av EU.

 

Antalet rådgivningar är begränsat, kontakta vår rådgivare Karin Granström redan idag!

Mobil 070-257 67 60E-post