Företagsekonomiska råd med anledning av torkan

Våra rådgivare med specialkompetens inom ekonomi har sammanställt aktuella tips. Se det som en introduktion till det stöd och den hjälp vi som oberoende aktör kan bidra med. Att se till helheten är viktigt, nuet och framåt.

(Tidigare publicerade råd från våra växt- och husdjursrådgivare kan du ladda ner Goda råd från Hushållningssällskapets rådgivare 16 aug)

Ladda ner texten nedan som en pdf; Goda råd från våra ekonomer

För att få den hjälp just du är i behov av kontakta Hushållningssällskapet där du har din verksamhet. Där finns kompetensen om förutsättningarna regionalt och möjlighet att som team med övriga rådgivare se till helheten för hela din verksamhet.

Likviditeten – viktigt att göra en kassaflödesanalys

Gör en bedömning hur stor effekten av torkan blir för ditt företag. Ett bra sätt att göra detta är genom att upprätta en kassaflödesanalys för de senaste två åren och därefter uppskatta utfallet för 2018 efter justering av de poster som påverkats av torkan. Din ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet kan hjälpa till med detta. Om ditt företag visar sig vara sunt i grunden, och likviditetsbristen är tillfällig, finns det ändå flera olika åtgärder som kan minska effekterna.

Prata med din bankkontakt tidigt

Visa att du normalt har ett bra kassaflöde, och att detta är tillfälliga problem. Anstånd med amorteringar brukar vara den enklaste åtgärden. Be då om anstånd för hela 2019, eftersom det är först i slutet av året som du förhoppningsvis får in normala intäkter. Behöver du nya pengar, så lägg inte upp detta på för lång sikt. En dålig skörd bör ett sunt företag klara av på några år. Andra alternativ är ökad checkkredit, flexlån eller bottenlån på ett eller några år, samt EU-kredit om denna inte redan utnyttjas. Bankerna ställer allt högre krav på kassaflödet, så här kommer din kassaflödesanalys att behövas.

Preliminärdeklaration kan leda till sänkt skatt

Ett annat sätt att stärka likviditeten är genom sänkt preliminärskatt. Det kan du få genom att upprätta en preliminärdeklaration för 2018 och i denna redovisa på en lägre inkomst av näringsverksamheten pga torkan. Om du har avsättningar till expansionsfonder kan dessa lösas upp och du får skatt tillbaka under hösten 2019. I extrema fall kan man göra en rättelse av den redan inlämnade deklarationen för 2017 och minska skattebetalningen för detta året.

Identifiera fler intäktskällor

Se över om du på kort sikt kan öka dina inkomster eller skära ned på kostnader! Kan du sälja halm, hugga i skogen eller sälja övertaliga maskiner? Finns rent av någon fast egendom som tomter eller överloppshus eller har du privata tillgångar i aktier som kan frigöras, utan att det blir för stora konsekvenser på längre sikt? Fakturera körslor direkt och plocka ut sparmedel från ekonomiska föreningar eller skogskonto är andra förslag. Att skaffa tillfälliga uppdrag utanför det egna företaget kan vara ett alternativ om tid finns.

Dåliga affärer kan vara en lösning

Där finns kanske kostnader som går att minska. Kan du skjuta på underhåll som kan vänta ett år? Du kan också behöva stoppa planerade investeringar som inte är absolut nödvändiga att göra. Genom att minska inköp av förnödenheter till lager eller sälja av lager tidigare gör du kanske en dålig affär, men frigör pengar om det är riktig kris. Att minska det privata uttaget är ett annat sätt.

Upprätta en ny likviditetsbudget

Har du tidigare varit kontantbetalare, så kan du förhandla fram en ökad kredit hos leverantörer. Detta kostar dock hög ränta, och du måste kunna garantera att betala när krediten förfaller, annars skjuter du bara upp och förvärrar problemen. Gör en likviditetsbudget så du vet när du kan betala! Även här kan din ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet vara behjälplig.

Arrende kan påverkas

Har du en stor del arrende, så kanske du kan förhandla med din jordägare om tillfälligt sänkt arrende, eller i vart fall anstånd med betalning. Observera dock att om du dröjer med betalning mer än en månad utan avtal, så kan du bli uppsagd från arrendet.

Företagandet utmanas – ta hjälp

Förhållandena är mycket allvarliga för många i år. Vi vet dock att ekonomiskt sunda företag har en buffert i likviditet och soliditet och kan hantera enstaka år med betydligt lägre intäkter. En duktig företagare vidtar nu åtgärder för att i så stor grad som möjligt möta inkomstbortfallet som torkan innebär. Vi har lång erfarenhet av ekonomirådgivning och företagsutvecklingsfrågor.

Vi har styrkan av att finnas i hela landet, vi hjälps åt och vässar vår servicenivå hela tiden. Vänta inte med att ta kontakt, låt oss bli din partner att hitta lösningar som är rätt för just dina livsval och din typ av verksamhet.

Kontakta närmaste Hushållningssällskap så hjälper vi dig till rätt person!
Blir det behov av juridisk karaktär har vi nu även juridiska tjänster med nybildade Hushållningssällskapet Juridik AB.