Företagsanalys

Företagsanalys – hur mår dit företag?

En företagsanalys är en ekonomisk hälsokontroll för ditt företag där lönsamhet och ekonomisk ställning analyseras.

Genom att jämföra nyckeltal från företagsanalysen med andra liknande företag i vår databas, kan du jämföra ditt resultat och se din förbättringspotential. Du upptäcker företagets utvecklingsmöjligheter och ser brister som behöver åtgärdas.

Företagsanalysen ger dig konkreta åtgärdsförslag och är ett bra underlag när du ska föra diskussioner med banken om det rätta upplägget och bästa villkoren för företagets finansiering.

I företagsanalysen får du en skriftlig rapport med svar på frågor såsom:

  • Räcker resultatet?
  • Vilka är företagets starkare och svagare sidor?
  • Vilka åtgärder kan göras för att förbättra verksamheten?
  • Hur är företagets betalningsförmåga på lång respektive kort sikt?
  • Hur är företaget finansierat?