Företagsanalys i en föränderlig tid

Nu kan vi på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge erbjuda subventionerad företagsanalys som fokuserar på både ditt och ditt företags välbefinnande.

Upplägget består av två tillfällen, varav minst ett är gårdsbesök, där vi gör en grundlig företagsekonomisk analys och samtalar om de psykosociala delarna. I en rapport lyfter vi sedan vad som bör åtgärdas ur ett ekonomiskt perspektiv och hjälper dig att prioritera ur ett psykosocialt perspektiv. Rådgivningen bekostas till 70 procent av Jordbruksverket och EU. Du betalar 4275 kronor och då ingår 15 timmars rådgivning.