Företagare sökes som har tankar kring hur byråkratin kan förenklas!

Projektet ”Byråkratin belastar och kostar” har bl.a. visat att antalet lagkrav som berör lantbrukare har ökat med 120% på 20 år. Vi söker nu företag som vi kan intervjua och som har tankar kring hur byråkratin, regelverk och administration kan förenklas.

Målsättningen är att identifiera konkreta förslag på förenklingar. Känner du någon som kan vara lämplig, eller vill du vara med själv? Intervjuerna förväntas ta ca 2 timmar och de medverkande företagen får ersättning för sin tid. Intervjuerna kommer att genomföras under perioden oktober-december 2017.

Sara Bergström Nilsson; sara.nilsson@hushallningssallskapet.se; 0730-46 93 18

Helena Lans Strömblad; helena.lans@vxa.se; 010-471 03 19

Christina Lunner-Kolstrup; christina.kolstrup@slu.se; 040-41 54 94