Förebygg brott på landsbygden

Välkommen till en träff med fokus på hur vi tillsammans kan förebygga brott på landsbygden. Vi går igenom brottsstatistiken och gör en gemensam brottsförebyggande gårdsvandring där du får tips som kan vara aktuella för din gård.

Datum och plats:
4 oktober Hulabäck Lantbruks AB – Hulabäck 206, Steninge
6 oktober Piggebo Lantbruk AB – Piggebo 200, Unnaryd
Tid: kl. 18.00-20.00

Program

  • Fika och introduktion
  • Information om brott och statistik
  • Brottsförebyggande gårdsvandring

Under träffen får du också ett material för att senare kunna göra en egen brottsförebyggande gårdsvandring hemma.

Hela träff en sker utomhus så tänk på att klä dig efter väder. Under träff en möter du representanter från Polismyndigheten, Länsstyrelsen Hallands län, Länsförsäkringar Halland, LRF Halland och Hushållningssällskapet Halland. Passa på att ställa dina frågor!

Anmälan

 

Anmälan - Träff: Förebygg brott på landsbygden

  • Förnamn Efternamn
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka uppdateringar och information om träffen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta Hushållningssällskapet Halland på 035-465 00.

 

————————————————————–

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Hushållningssällskapet Halland.
E-post: infohalland@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 00