Förebygga spridning av fruktfluga

HIR Skåne har beviljats två utvecklings- och forskningsprojekt från Tillväxt Trädgård samt SLF. Båda projekten handlar om att förebygga spridningen av fruktflugan Drosophila suzukii. Flugan har spridit sig snabbt genom Europa. 2014 hittades den också i Sverige. Utvecklingen är oroande och kan innebära stora ekonomiska förluster för odlare.

Läs mer här