Förebygg skogsbrand – kunskapträffar för markägare

Vid fyra tillfällen under våren har du som är markägare i Västra Götaland möjlighet att lära dig mer om vad du kan göra för att förebygga brand i din skog och hur du kan förbereda dig om det ändå skulle börja brinna.

Träffarna är kostnadsfria och genomförs i samarbete mellan Hushållningssällskapet och Gröna Klustret Nuntorp genom satsningarna Arena Skog samt Klimatsmart och Klimatsäker skog.

Medverkande under träffarna är Hushållningssällskapets skogsrådgivare, Annie Johansson, Kyllesjö Skog AB (en av Sveriges främsta experter inom skogsbrand och naturvårdsbränning) samt den lokala räddningstjänsten på respektive ort.

Programpunkter vid träffarna:

  • Skogen i ett förändrat klimat.
  • Brandens beteende i skogsmark.
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv.
  • Eftersläckning – markägarens ansvar.
  • Erfarenheter från tidigare bränder, hur kan räddningstjänsten bistå markägaren?
  • Försäkringen – vad täcker den?
  • Samverkan mellan Räddningstjänsten, andra aktörer och skogsägare.

Du kommer få med dig praktiska checklistor och konkreta råd för att bli bättre förberedd om din skog skulle börja brinna.

Träffarna arrangeras på följande platser och datum:
7 mars, Skara >>> info och anmälan
8 mars, Borgunda >>> info och anmälan
21 mars, Dingle >>> info och anmälan
22 mars, Sätila >>> info och anmälan