Bild med små djur i en skog
Hushållningssällskapet Västra Projekt Våra tjänster

Fördjupa dina kunskaper om skogsbruk till hösten!

Planering pågår för höstens kurser. Ta tillfället i akt och lär dig mer om skog och skogsbruk. 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenProjektet Kunskap för framtidens skogar tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.


Kunskapsträff om skogsbete i Töreboda

Välkommen till en träff där vi rör oss i gränslandet mellan jord och skog. Betande djur skapar en småskalig dynamik i skogslandskapet genom sitt trampande, sitt betande och sin spillning. Den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som träden kan fortsätta producera virke och andra nyttigheter. Vi besöker ett skogsbete.

Tid och plats: Beateberg i Töreboda, torsdagen den 19 september, 13-17.
Medverkande: Catrin Gustavsson, Susanne Johansson och Kajsa Lätt från Hushållningssällskapet Västra.

Mer info och anmälan


Skogsdag vid Hornborga

Hushållningssällskapet Västra har äran att få bjuda in dig till en dag i skogens tecken. Vi kommer under dagen att diskutera aktuella frågor under temat ”framtidens skogar” och främst fokusera på skogens variationsrikedom. Vi gästas av flera experter inom området som kommer att guida oss med intressanta föreläsningar. Om vädret tillåter kommer vi även att promenera runt kyrkogårdsruinen på förmiddagen och besöka gårdens restaureringsbete på eftermiddagen.

Tid och plats: Bosgården Hornborga, 21 september, 8.30 – 15.30
Medverkande: Kirsten Jensen från Länsstyrelsen, Sofia Berg från EnviroPlanning, Karin Hofstedt från Skogsstyrelsen, samt Susanne Johansson från Hushållningssällskapet Västra. Rune Karlsson från Norra Vånga ger oss en skogsägares betraktelser.

Mer info och anmälan


Hyggesfritt skogsbruk i Tidaholm

Träffen syftar till att erbjuda insikter om olika alternativ att bedriva hyggesfritt skogsbruk som främjar hållbarhet. Målet är att ge en överblick kring allmänna förutsättningar som behövs för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk och visa på några exempel där markägaren planerar att långsiktigt ställa om vissa bestånd/områden till hyggesfritt.

Tid och plats: Källefall Tidaholm, torsdagen den 10 oktober 13-17.
Medverkande: Sophie Casetou-Gustafson och Susanne Johansson från Hushållningssällskapet.

Info och anmälan


Kunskapsträff om skogsbete i Ölme

Välkommen till en träff där vi rör oss i gränslandet mellan jord och skog. Betande djur skapar en småskalig dynamik i skogslandskapet genom sitt trampande, sitt betande och sin spillning. Den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som träden kan fortsätta producera virke och andra nyttigheter. Vi besöker ett skogsbete och en mark där omställning pågår och vi får ta del av markägarnas erfarenheter.

Tid och plats: Ölme, Fredagen den 4 oktober, klockan 13-17.
Medverkande: Torbjörn Larsson, Marie Larsson, Anna Hultgren och Susanne Johansson från Hushållningssällskapet.

Info och anmälan


En viltstam i balans – Fältvandring i Östra Ämtervik

Du som skogsägare är välkommen att delta på en fältvandring som arrangeras inom det EU-finaniserade projektet Kunskap för framtidens skogar. Träffen riktar sig till dig som är skogsägare och syftar till att öka kunskapen om viltets påverkan på skogens olika värden samt åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet.

Tid och plats: Vid vindskyddet längs Fölsjövägen, Östra Ämtervik, 17:e augusti kl 9,00-13,00
Exakt samlingsplats mejlas ut till de anmälda inför träffen.
Medverkande: Erik Eriksson, Jägareförbundet Värmland

Info och anmälan