Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen 2017/2018 består av:

Sven Lindgren, Förbundsordförande
E-post

Cecilia Johansson, Vice ordförande- Hushållningssällskapet Jönköping
E-post

Katarina Levin, Ledamot – Hushållningssällskapet Västernorrland
E-post

Claes-Göran Claesson, Ledamot – Hushållningssällskapet Sjuhärad
E-post

Sven Fajersson, Ledamot – Hushållningssällskapet Skåne
E-post 

Lars Berggren, Ledamot – Hushållningssällskapet Kalmar–Kronoberg-Blekinge
E-post

Maria Norrfalk, Ledamot –
E-post

Cecilia Schelin Seidegård, ledamot – Hushållningssällskapet Gotland
E-post