Förbundsstämma

Årsstämman är Hushållningssällskapens Förbunds högsta beslutande organ. Hushållningssällskapens Förbunds stämma utgörs av ombud som utses vid de enskilda självständiga Hushållningssällskapens årsstämmor.

Förbundsstämma för 2018 sker den 23-24 maj i Piteå med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som värd. I samband med stämman firar förbundet 70 år.

Stämmohandlingar 2018 inscannade kompletta

Om förbundsstämman

Varje Hushållningssällskap har rätt att vara representerad med minst två ombud vid förbundsstämman. Fullmäktige utgörs av medlemmarnas valda representanter och väljs av hushållningsgillen enligt regler som fastställs på Hushållningssällskapets stämma. Förvaltningsutskottet väljs av fullmäktige enligt regler som framgår av dess stadgar.

Hushållningssällskapens Förbund skall ha en verkställande direktör som utses av förbundsstyrelsen. Hushållningssällskapens Förbund har revisorer som utses av Hushållningssällskapens Förbunds ordinarie stämma.

Hushållningssällskapens Förbunds beslutande organ enligt nedan:

  • Förbundsstämma
  • Förbundsstyrelse
  • Ordförandekonferenser