Förbundsstämma bland studenter och forskare!

Hållningssällskapens Förbund höll den 22:e maj sin förbundsstämma på Ultuna, Uppsala. Uppsala bjöd på solsken och blommande syrener när stämman inleddes med välkomnade av Håkan Larsson, ordförande för Hushållningssällskapet-Stockholm/Uppsala/Södermanland samt Bo Selerud Vd för HS konsult.

Förbundsordförande Sven Lindgren tog vid och gav en omvärldsspaning och berättade bland annat innebörden av det nya näringsdepartementet och initiativet till en livsmedelstrategi. Sven betonade vikten av en livsmedelsstrategi och kopplingen till försörjningsberedskap och att skapa ett ”nationellt skafferi”.  Sven avslutade sitt anförande med att Hushållningssällskapen behövs mer än någonsin, genom att vara en demokratisk röstbärare med högt förtroende bland både politiker och myndigheter inom de gröna näringarna. Genom oberoende rådgivning och expertis täcker vi stora kunskapsområden vilket ger oss ett bra helhetsperspektiv. Stämmoförhandlingarna hölls under förmiddag och en ny ledamot valdes in i förbundsstyrelsen, Cecilia Johansson som är ordförande för Hushållningssällskapet i Jönköping och driver ett bageri med 10 anställda i Vrigstad. Christer Laurell från Hushållningssällskapet i Skåne tackades av efter många år som vice ordförande och ledamot i förbundsstyrelsen.

Presidiet: Peter Hellberg,

Presidiet från vänster: Peter Hellberg, Dag Skure, Peter Egardt, Jesper Broberg

Eftermiddagen fortsatte med presentation av intressant forskning av samverkanlektor Jens Sundström. Jens Sundström berättade bland annat om SLUs samverkanslektorer som fungerar som ett bollplank till rådgivare. Han berättade även om sin institution för växtbiologi och vilka olika forskningsprojekt som drivs just nu. Projekt som väckte mycket intresse bland stämmodeltagarna, bland annat bedrivs forskning på klonförökning av gran, utveckling av stresstoleranta växter samt växters försvar mot svampsjukdomar. Efter det blev det framtidstankar hos studenter på SLU, studenterna har under året ingått i Hushållningssällskapets och Lantmännen Lantbruks gemensamma mentorsprogram.  Flera av studenterna upplevde en ljus och spännande framtid och kände att åren på Ultuna hade gett dom bra verktyg för att kunna möta stundande arbetsliv. Det studenterna saknade från utbildningen var den praktiska kopplingen till lantbruket och att det är en viktig bas att ha med sig både under och efter utbildningen. Där kan Hushållningssällkapet och andra organisationer bidra genom att erbjuda praktikplatser, examensarbete och andra möjligheter till kontakt med näringslivet.

Studenter_slu

Fr,v. Ricard Nyman, Sofa Lindman, Carin Svensson, Erik Johansson, Amanda Jansson.

Vetenskapsjournalisten Jenny Jewert prisades för sina vetenskapliga och träffsäkra artiklar om lantbruket och dess utmaningar och möjligheter. Claes-Göran Claesson, ordförande Hushållningssällskapet Sjuhärad delade ut priset på 10 000 kr.

Jenny Jewert

Jenny Jewert

Stämman avslutades med anförande av rektor Lisa Sennerby Forsse som berättade om SLUs verksamheter och visioner samt utbildning och forskning och rundvandring på Campus Ultuna där mycket har hänt och kommer hända.

Förbundsordförande Sven Lindgren överlämnar en tavla till SLUs rektor Lisa Sennerby Forsse

Förbundsordförande Sven Lindgren överlämnar en tavla till SLUs rektor Lisa Sennerby Forsse

Se även en kort film om årets förbundsstämma här