Förbundsstämma 2024

Här kommer samtliga dokument inför Hushållningssällskapens Förbunds stämma den 29 maj 2024 att ligga för genomläsning. Listan nedan kommer att fyllas på successivt och vara komplett senast den 6 maj. Möjlighet finns att skriva ut dokumentet efter att du klickat på länken.

Varmt välkommen!

 1. Inbjudan och program
 2. Försättsblad
 3. Innehållsförteckning Förbundsstämma 2024
 4. Föredragningslista ordinarie Förbundsstämma 29 Maj 2024
 5. Årsredovisning HS Hushållningssällskapet Service AB 2023
 6. Revisionsberättelse HS Hushållningssällskapet Service AB
 7. Uttalande från företagsledningen HS Hushållningssällskapet Service AB 2023
 8. Årsredovisning Hushållningssällskapens Förbund 2023
 9. Revisionsberättelse Hushållningssällskapens Förbund
 10. Uttalande från företagsledningen Hushållningssällskapens Förbund 2023
 11. Förbundets proposition angående Förbundsstrategi 2024-2028
 12. Förbundets proposition angående nya stadgar för Hushållningssällskapens Förbund
 13. Protokoll extra förbundsstämma 2024 04 29
 14. Slutprotokoll valberedningen inför 2024  års Förbundsstämma
 15. Bilaga 1 Arbetsordning Valberedningen inför 2025 Årsstämma
 16. Bilaga 2 Arbetsordning för förtroendevalda revisorer 29 Maj 2024
 17. Förbundsstrategi 2024 2028 2.0
 18. Verksamhetsplan & budget för 2024, Hushållningssällskapens Förbund
 19. Verksamhetsberättelse 2023
 20. Fastställelse av förbundsavgift 2025 och dess fördelning Förbundsstyrelsens förslag
 21. Statistik alla Hushållningssällskap 2023
 22. Hållbarhetsredovisning 2023 (Kommer)
 23. Kommunikationspolicy Hushållningssällskapet 2024
 24. Nya stadgar 2024

Listan är nu komplett, men undantag för Hållbarhetsredovisningen, pkt 22.