Förbundsstämma 2016

Hushållningssällskapens förbund hölls sin årsstämma 18 maj i Karlstad. Stämman inleddes av förbundsordförande Sven Lindgren som hälsade välkommen och pratade om vikten av samverkan och opinionsbildning. Därefter hälsade Christina Lundqvist, ordförande Hushållningssällskapet Värmland välkommen till Karlstad och berättade lite om Hushållningssällskapet Värmland.

Stämmans sedvanliga stämmoförhandlingar sköttes under ledning av Kommunalrådet Per-Samuel Nisser. Det blev också en diskussion och beslut kring en proposition gällande tre profilfrågor där Hushållningssällskapen  utför ett viktigt arbete och som samtidigt kan användas som organisatoriska profilfrågor:

De tre frågorna gäller:

1: Stärkt livsmedelsförsörjning genom ökad produktion

2: Kunskap för landets framtid med hjälp av integration och unga

3: Ökad konkurrenskraft genom mer tillämpad forskning

Profilfråga nr 2

Jesper Broberg förbundsdirektör berättade om Profilfråga nr 2: Kunskap för landets framtid med hjälp av integration och unga

Stämmoförhandlingar, Skaraborgs VD, Bi Tivell,  fokuserar

Stämmoförhandlingar, Skaraborgs VD, Bi Tivell, fokuserar

Under stämman  tackades avgående och sammankallande för valberedningen Anders Åkesson för sitt engagemang och jobb med att ta fram ledamöter till förbundsstyrelsen.

Anders Åkesson tackades av efter ett långt och engagerat arbete som sammankallande i valberedningen.

Anders Åkesson tackades av efter ett långt och engagerat arbete som sammankallande i valberedningen.

Avtackning av Per Samuel Nisser

Förbundsordförande Sven Lindgren tackar Per Samuel Nisser för jobbet som stämmoordförande

 

Efter en eftermiddag med stämmoförhandlingar  visade Hushållningssällskapet Värmland sedan upp sin kommande delikatessbutik Artisan Deli som just nu färdigställs inför invigning och öppnade om några veckor. Stämmodeltagarna fick smaka på en trerättersmiddag med smaker från Värmland alla hörn.

Vinst är vackert

Dag 2  var en strategidag för ordförande och vd:ar där Peter Normark från Implement höll workshop på temat affärer och hur Hushållningssällskapet ska arbeta tillsammans för att öka lönsamheten. Det var en fullmatade förmiddag där deltagarna fick arbeta i grupper och många bra tankar och idéer bollades.

Strategidag med Peter Normark

Strategidag med Peter Normark

 

Strategidag med Peter Normark uppsamling

Strategidag med Peter Normark uppsamling

Stämmodagarna avslutades med lunch och nästa års förbundsstämma hålls  i Stockholm 19 maj 2017.