Förändringar i Hushållningssällskapet Värmland och Skaraborg

Hushållningssällskapet Skaraborg tar över verksamheten vid Hushållningssällskapet Värmlands kontor i Karlstad. Beslutet om den så kallade inkråmsaffären fattades på tisdagskvällen av Hushållningssällskapet Värmlands stämma.

Konsultverksamheten vid Hushållningssällskapet i Karlstad går bra, men de fasta kostnaderna är höga för ett så pass litet sällskap. Affären med Skaraborg innebär samordningsvinster för båda Hushållningssällskapen.

Genom den här affären tryggar vi verksamheten för såväl våra kunder i Värmland som anställningarna för våra femtontalet medarbetare, säger Hushållningssällskapet Värmlands ordförande Christina Lundqvist i en kommentar.
Christer Eliasson, ordförande för Hushållningssällskapet, är positiv till affären och ser fram emot att vidareutveckla affärerna.

Genom sammanslagningen av rådgivningsverksamheterna skapas bättre förutsättningar för oss att tillgodose våra kunders behov, betonar Christer Eliasson.
Christina Lundqvist och Christer Eliasson konstaterar att Hushållningssällskapet nu blir en starkare aktör och kan erbjuda en unik bredd av tjänster i hela västra Sverige.

Eftersom vi har ett successivt ökat samarbete med Hushållningssällskapet Skaraborg under senare år känns det naturligt att de nu medverkar till att skapa stabila förutsättningar för verksamheten i Karlstad, säger Christina Lundqvist.
Hushållningssällskapet Skaraborg tar över verksamheten i Värmland redan den 1 maj. Verksamheten i Hushållningssällskapet Värmland kommer fortsättningsvis endast att omfatta medlemsverksamhet.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Christina Lundqvist, 070 264 40 08
Christer Eliasson, 070 893 22 24