Förändrat söktryck till YH-utbildningen Driftledare

Under planeringen av 2023 års utbildningsutbud kunde vi se ett mycket stort intresse för och söktryck till Hushållningssällskapets YH-utbildning till Driftledare på Önnestads Naturbruksgymnasium. I år är bilden dock något annorlunda.

YH-utbildningen till Driftledare som är placerad på Önnestadsgymnasiet i Skåne kommer därför inte att ha någon intagning denna period. Vi hoppas på en positiv utveckling och större intresse till nästa års ansökningsperiod.

Ta gärna en titt på Hushållningssällskapets övriga utbildningsmöjligheter inom de gröna näringarna:
https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar