Förädling, upplevelser och grön omsorg. Här är vårens kurser!

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten genomför flera kurser inom olika områden med start våren 2017. Kurserna finansieras av Landsbygdsprogrammet.

För mer detaljerad information, hör av dig till kontaktpersonerna för respektive kurs.

VÄSTERBOTTEN

Förädling och försäljning med gården som bas Till projektsidan
För dig som har idéer om att diversifiera gårdens verksamhet med försäljning eller förädling. Kompetensutveckling genomförs med 6 träffar under 2017, där du får ökade kunskaper inom ekonomi, marknad, byggnader och livsmedelslagstiftning samt paketering och försäljning. Första kursen den 16 mars. Dessutom genomförs en studieresa under våren 2017.

Grön omsorg och rekreation Till projektsidan
För dig som vill utveckla verksamhet kring grön omsorg och rekreation med gården, trädgården eller naturen som bas. Kompetensutveckling genomförs med 5 träffar där du får ökade kunskaper om forskning om kopplingen mellan hälsa, djur och natur. Ekonomi, marknad, produktutveckling och gårdsmiljö för hälsa och rekreation. Första kursen den 2 mars. Dessutom genomförs en studieresa under våren.

Kontaktperson Västerbotten: Anna Molander, 070-188 48 25 | anna.molander@hushallningssallskapet.se

NORRBOTTEN

Med mål och marknad i sikte – att bygga och utveckla verksamhet för förädling och/eller försäljning av livsmedel på gården Till projektsidan
För dig som vill utveckla gården med egen anläggning för förädling och/eller försäljning. Kompetensutveckling genomförs med 4 träffar under 2017 där du får ökade kunskaper inom ekonomi, marknad, byggnader och livsmedelslagstiftning samt paketering och försäljning. Första kursen i mars.

Upplevelser med gården som bas Till projektsidan
För dig som vill utveckla upplevelser och aktiviteter på landsbygden med gården som bas som, vandringar, turridningar, cykel, kultur och mat. Kompetensutvecklingen genomförs med 4 träffar med kurser i marknad, paketering, prissättning, storytelling och varumärkesutveckling under 2017/18. Första kurs i mars 2017, avslut under våren 2018. En studieresa genomförs under hösten 2017.

Kontaktperson Norrbotten: Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se