Följ med på digital vattendragsvandring längs Bjärkusaån

Säsongen 2021 genomförde Hushållningssällskapet Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och lantbrukare från Vikbolandet vattendragsvandringar längs Bjärkusaån. Projektet finansierades av Greppa Näringen och Europeiska Jordbruksfonden. Som komplement till traditionella fältvandringar prövar vi också ett nytt grepp, med en digital vattendragsvandring.

Bjärkusaån löper från Visätter och mynnar ut i Svensksundsviken. Längs åns tillrinningsområde har vattendragsgrupper bildats för att arbeta kring möjligheterna att förbättra vattenkvalitén i ån. Vid gruppträffar har deltagarna bland annat diskuterat regelverk, finansiering och utformning av åtgärder som kan utföras i syfte att förbättra vattnets kvalité.

I den digitala vattendragsvandringen liksom vid de fysiska fältvandringar lär vi oss bland annat om provtagning av vattnets kemiska status och hur det går att identifiera fosforläckage. Vi får också veta mer om förebyggande åtgärder som skyddszoner, underhåll av dränering, diken och slänter. Vi får också höra hur det går att motverka yt-avrinning, stående vatten och markpackning.

Har du frågor om filmen? Hör av dig till Johan Hedestad