Foderstat för fårpengen!

Vi hjälper dig med att göra foderstater för får! Har du sökt fårpengen ska du bland annat räkna en foderstat till dina får.

Vill du ha hjälp med det eller foderinventeringen så hör av dig till någon av våra lammrådgivare.

Om du inte redan tagit prov för analys av ditt grovfoder kan vi hjälpa dig med det i en del områden men inte alla. Priset beror på hur många som vill ha hjälp.

Först till kvarn gäller!

Välkommen att kontakta oss

Hushållningssällskapets lammrådgivare:

Ingela Löfquist, HIR Skåne,
Telefon: 010-476 22 31
Ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping,
Tel: 0708-290545
birgit.fag@hushallningssallskapet.se

Victoria Thuillier, HS Konsult,
Tel: 070 236 2545
victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Birgitta Kallings,  Hushållningssällskapet Gotland:
Tel: 0707-557632
birgitta.kallings@hush.se

Christina Mellberg,  Hushållningssällskapet Gotland:
Tel: 0707-557635
christina.mellberg@hush.se

Karin Granström, Hushållningssällskapet Värmland:
Tel: 070-2576760
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten:
Tel:070-343 42 54
helene.skogqvist@hush.se