Foderbristen – vad gör vi?

Hela jordbrukssverige är drabbats av torka och även i vårt område innebär värmen och bristen på regn mycket stora påfrestningar på lantbruk med djur.

Det överskott av vallfoder som funnits har använts eller såldes i våras till dem som behövde det bättre och därför finns ingen buffert i området. Många har behövt börja fodra med den ovanligt lilla förstaskörden redan nu eftersom betena inte heller räcker till. Kommande skördar är osäkra. Det ser mycket besvärligt ut att få in det foder som krävs för stallperioden.

Eftersom vi på Hushållningssällskapet känner våra kunder och deras produktion väl har vi informerat Jordbruksverket om hur allvarlig grovfodersituationen runt om i hela landet är. Informationen används i Jordbruksverkets bedömning av läget och behovet av stödinsatser.

Men som lantbruksföretagare kan man inte sitta och vänta på stöd från myndigheter. Man kan inte heller bara vänta på regnet, utan behöver aktivt söka olika alternativa foder och foderstrategier. Vi får många frågor om vad man kan och får göra för att rädda situationen. Tillsammans med våra lantbrukare hittar vi strategier för att försörja djuren i sommar och i vinter. Allt från att skörda egna och grannars träda både en och två gånger, skörda helsäd eller beta spannmålen, till att på olika sätt planera för en lång betesperiod för ungdjur och sinkor. Tips och idéer går ut via våra rådgivare och våra rådgivningsbrev.

Vi uppmanar alla lantbrukare utan egen djurhållning att bärga halmen efter spannmål och frö. Den kommer behövas både som foder och strö.

Köp svenskt

Dåligt med foder kommer innebära att många lantbruk behöver minska antalet djur. Som konsument kan du välja att köpa svenskt nöt- och lammkött för att lindra effekterna för de torkdrabbade lantbruken.