Flera anställda nominerade till årets pollinatör 2020

Stort grattis säger vi till tre av våra anställda runt om i landet som nominerats till årets pollinatör 2020.

De nominerade är:

  • Petter Haldén, rådgivare på HS Konsult som arbetat för att öka antalet pollinerare och fåglar på slätten. Han är också drivkraft och expert i projekt som Mångfald på Slätten, SamZoner, och Blommor för Bin. Se film med Petter
  • Sandra Lindström, forskare på Hushållningssällskapet Skåne.  Sandra arbetar med praktiskt inriktad forskning och kunskapsspridning på SLU och Hushållningssällskapet. Se film om försöket
  • Mattias Hammarstedt, rådgivare på HIR Skåne som driver projektet Hela Skåne Blommar.  Läs mer
Priset årets pollinatör delas ut av Pollinera Sverige.
Kriterier för prisets mottagare:
– ska under året 2019 ha arbetat systematiskt och medvetet för att förbättra livsbetingelser för pollinatörer i Sverige
– verksamheten omfattar mer yta och växtlighet än en genomsnittlig privat trädgård
– det ska finnas en del i projektet som innehåller praktiskt genomförande
– ska vara en människa, förening, företag eller organisation
Projektet:
– ska gärna ha tagit ett nytt grepp på pollineringsfrågan
– kan gärna arbeta utåtriktat
– kan gärna vara folkbildande