Fler ungdomar väljer gröna yrken

Tendensen är tydlig! Hushållningssällskapets sju naturbruksgymnasier lockar allt fler.

Hushållningssällskapet som driver sju naturbruksgymnasier över hela landet ser en tydlig tendens: allt fler ungdomar väljer att utbilda sig inom de gröna näringarna. Antalet studerande på naturbruksprogrammen har ökat stadigt de senaste åren. Inför höstterminen väljer allt fler som förstahandsval ett program inom lantbruk, djurvård och skogsbruk med mera.

Till de tre gymnasierna som Hushållningssällskapet Kalmar, Blekinge och Kronoberg driver har nästan 100 fler elever gjort sitt förstahandsval: Från 179 förra 2020 till 282 sökande till hösten 2021.

Strömma Naturbrukscentrum, som drivs av Hushållningssällskapet Sjuhärad noterar också ett ökat elevintresse. I år 63 valt något av skolans program i förstahand, att jämföras med 48 förra året.

Wisbygymnasiet på Gotland Grönt centrum, som drivs av Hushållningssällskapet Gotland ser nästan en fördubbling av de som prioriterar skolans program. I år 36 som valt skolan i första hand att jämföras med 19 sökande 2020.

Önnestadsgymnasiet som drivs av Hushållningssällskapet Skåne ser också ut att behöva bereda plats för fler. 100 elever har gjort sitt högst prioriterade val dit, att jämföras med 78 förra året.

Hushållningssällskapet Västernorrland som driver Nordvik ser också att fler elever är inriktade på en framtid inom de gröna näringarna: 2020 hade 17 elever gjort sitt förstahandsval. I år har nästan ett fördubblat antal 33 elever (preliminär uppgift) valt något av skolans naturbruksprogram i första hand.