Fjärrutbildning fungerar över all förväntan

Det är lektioner som vanligt, och ändå inte, när Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier lagt om till digital distansundervisning.

Sedan ett par veckor tillbaka bedrivs all undervisning på gymnasierna runt om i landet på distans på grund av coronavirusutbrottet. Detta gäller också de sju naturbruksgymnasierna som drivs av Hushållningssällskapet.

Undervisningen bedrivs som fjärrundervisning i realtid vilket innebär att lektioner ges enligt schema med den skillnaden att läraren och eleverna står i kontakt med varandra digitalt. Närvaron är obligatorisk.

– Denna undervisningsform passar bra för vissa elever. För andra fungerar det sämre, men vi erbjuder extra stöd av lärare och specialpedagoger till dem som har det svårt, säger Maria Poldahl, rektor på Strömma Naturbrukscentrum.

– Stödet till elever med svårigheter underlättas av att vi redan innan krisen har en hög nivå av digitalisering med tillgång till extra hjälpmedel för elever som behöver detta, säger Hans Martinsson, rektor vid Önnestadsgymnasiet.

Praktisk utbildning på distans – hur löser man det?
Utbildningen på ett naturbruksgymnasium innehåller många praktiska moment. Allt kan inte göras digitalt. Detta är en speciell utmaning som skolorna löser på lite olika sätt.

På Strömma gymnasiet har man valt att delvis lägga om schemat och prioriterat teoretiska moment i undervisningen. För elever i tredjeårskursen anordnas praktisk undervisning på skolan för mindre grupper med tre till fem elever i taget för moment som inte kan lösas på annat sätt. Målsättningen är att alla ska kunna ta studenten i tid som planerat då många har jobb som väntar direkt därefter. För elever i tidiga årskurser kan det bli fråga om att förlänga kurser i ett senare skede. Om det blir så får framtiden utvisa.

På Önnestadsgymnasiet genomförs också enstaka praktiska moment på skolan men i övrigt får eleverna sina praktiska övningar som Arbetsplatsförlagd Utbildning, APL, vilket även införts för elever i första årskursen. I dagsläget följer man tidsschemat och räknar med att terminen ska kunna avslutas som planerat för samtliga årskurser.

Bra betyg för distansutbildningen trots allt
Efter ett par veckor har både lärare och elever tränat upp sig, undervisningen går lättare och digitala verktyg och lärplattformar fungerar allt bättre. Det har gått över all förväntan tycker både rektorer och lärare.

– Vi är så imponerade av våra elever som kämpar på. Det är en väldig omställning för dem och det har krävts stora arbetsinsatser att komma in i detta arbetssätt, säger Maria Poldahl.

Kanske kan krisen trots allt föra något gott med sig för både lärare och elever. De digitala verktygen kan komma att användas alltmer i framtiden och mycket användbart material har producerats.

– Det känns också som om lärarna blivit mer sammansvetsade. Och för vissa elever är det lättare att prestera under dessa förutsättningar, utan grupptryck och kompispåverkan. Jag hoppas att de ska ta med denna känsla tillbaka hit, av att de faktiskt klarar uppgifterna, säger Marie Poldahl.

Även om det fungerar väl med utbildning på distans hoppas alla att coronavirusutbrottet snart ska vara över så att verksamheten kan gå tillbaka till den normala.

– Detta är ju ändå inte optimalt. Vi som arbetar på skolan saknar eleverna och eleverna saknar skolan och varandra. De frågar när de får komma tillbaka, säger Hans Martinsson, rektor på Önnestadsgymnasiet.