Fiskerikonsulentens bidrag till Jordbruksverkets årsrapport över fisketurism.

Vi anser att fisketurism och fiskevårdsinsatser samt välfungerande vattenmiljöer är en av de viktigaste landsbygdsfrågorna för ett starkt företagande och brett engagemang på landsbygden.

Målsättningen är att stärka vattenresursen. Detta gäller såväl miljön som nyttjande. Vi har god kunskap om vattenförvaltning då vi bildat ett flertal vattenråd. Vi jobbar dagligen i nära kontakt med vattenägare och fiskevårdsområden.

” -Vi gör ju faktiskt en hel del inom detta viktiga område. En av mina största kunder är vattenägare/FVO som upplåter fiske till sportfiskare – god förvaltning är ett måste.”, säger Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.