Finanslots

Nu kan du som småskalig mathantverks-, livsmedels –och måltidsturismföretagare på landsbygden få skräddarsydd hjälp att hitta och söka finansiering för att utveckla ditt företag.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenDen här insatsen pågår under år 2024 och finansieras via landsbygdsprogrammet och den nationella livsmedelsstrategin 2023. Målet är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten hos företag på landsbygden.

Insatsen är kostnadsfri.

Vem kan nyttja tjänsten?

Finanslots riktar sig till småskaliga företag inom mathantverk och måltidsturism på landsbygden i Sverige.

  • Småskaliga företag med 0–50 anställda och som omsätter mindre än 10 miljoner euro.
  • Företag på landsbygden utanför tätorter med mer än 3000 invånare.
  • Verksamheten ska bedrivas i Sverige.
  • Råvaror ska i första hand ha svenskt ursprung.

Vilken hjälp kan du få?

Tjänsten fokuserar på finansiering, ekonomi och lönsamhet. Vi kan erbjuda en bredd av rådgivning och stöd, bland annat inom:

  • Kartläggning av möjliga vägar att söka ekonomiskt stöd.
  • Stöd att skriva ansökningar.
  • Analys av företagets ekonomiska nuläge följt av ekonomisk stödinsats.
  • Ekonomisk rådgivning inför investeringar.

Är du intresserad av tjänsten eller har frågor?

Då är du varmt välkommen att höra av dig via telefon eller mail!