Filmpremiär! Förbundsstämman 2015

Förbundstämman hölls 22 maj på Ultuna i Uppsala och i samband med stämman gjordes en kort film om förbundets roll och förbundsstämman som är det högst beslutande organet inom Hushållningssällskapet. Filmen tar även upp förväntningar och reflektioner på stämman samt intervjuer med bland annat Jesper Broberg och Sven Lindgren.

Se filmen ⇒