Filmer ska få oss att känna om ägarskifte

Vid ägarskiften står ofta det juridiska och ekonomiska i fokus med avtalsförhandlingar, upplåtelser och andra juridiska termer. Så har det även varit med tidigare projekt som fokuserat på ägarskiften inom gröna näringar. Det vill Hushållningssällskapet råda bot på.

– Det saknas ett redskap för hur man ska tänka om de mjuka värdena kring ägarskifte, säger projektledare Hanna Åström. Så det här projektet fyller definitivt ett hålrum.

– Ofta är de inblandade så upptagna av de juridiska och behöver sätta sig in i allt det där, att de glömmer av att tänka efter hur besluten påverkar relationerna. Det kan ju vara väldigt känsligt i vissa fall, säger Louise Darius som också arbetar i projektet.

Projektet har under sommaren och hösten tagit fram ett antal filmer som på olika vis belyser de situationer som kan uppstå vid ett ägarskifte.

– Tanken med filmerna är att de ska väcka frågor och uppmana till diskussion kring ägarskiften, vi behöver även prata om känslorna som uppstår inför, under och efter ett ägarskifte, fortsätter Hanna.

– Vi har pratat väldigt mycket på jobbet, inte bara ekonomi och sådant, utan även det sociala och de här mjuka bitarna om hur man hanterar människor, personal och leverantörer, eller när det uppstår diskussioner med människor som står en nära. Vi har pratat ganska mycket om hur vi ska hantera det, vilket har varit nyttigt för oss, berättar Sten Wikström, som tidigare drivit lantbruk men som succesivt skiftat över gården till en tidigare anställd som till en början gick in som delägare i lantbruket.

Utöver filmerna kommer en handledning tas fram som stöd för rådgivare som på något sätt stöter på ägarskiften. Målgruppen finns hos rådgivningsorganisationerna, juridiska och ekonomiska samarbetsparter. Under hösten, med start på HIR-konferensen, kommer filmerna premiärvisas och handledningen presenteras.

– Vi planerar även ytterligare träffar på olika platser runt om i landet. Håll utkik i sociala medier eller hör av dig till ditt Hushållningssällskapet om du är intresserad av filmerna och materialet, säger Louise Darius, Hushållningssällskapet Östergötland.

Projektet ”Informationsfilmer om ägarskifte i de Gröna Näringarna” är ett nationellt projekt med Hushållningssällskapens Förbund som projektägare. Projektet drivs genom ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland och Hushållningssällskapet Östergötland. Projektet pågår fram till och med mars 2018.

Filmerna och materialet hittar du här!