Fåren på Häggeberg

Nu släpps fåren på Häggeberg!
Detta är tredje året som fåren från Gunneryd betar på Häggeberg. De gör jobbet i ett LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningar) för att hålla markerna öppna. På Häggeberg växer den giftiga växten jätteloka som dessa får äter med god aptit utan att ta skada.