Fana till Hushållningssällskap

På Sveriges Nationaldag har Hushållningssällskapet Västra mottagit en fana av landshövding Anders Danielsson.

Hushållningssällskapet Västra representerades av ordf Christer Eliasson, styrelseledamöterna Cecilia Ryegård och Margareta Frost-Johansson.

Historia

 • 10 april 1916
  bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.
 • 6 juni 1916
  firades den första flaggfesten på Skansen i Stockholm.
 • 1918
  utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet.
 • 1936
  inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.
 • 1 oktober 1968
  överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.
 • 1982
  fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.