Fältvandring Varierad kvävegödsling 24 maj

Välkommen på fältvandring där fokus ligger på var och hur vi lägger kväveinsatserna i höstvete och vårkorn. Under fältvandringarna kommer vi diskutera kompletteringsgivor för att nå rätt proteinhalt utifrån bestånd och rådande väderlek.

24 maj, kl. 16.00, Gylle/Dalköpinge, Trelleborg. Mer information och anmälan>>