Fältvandring på Lilla Böslid 28 september!

Kom och se två spännande fältförsök där vi undersöker möjligheterna att kombinera ekonomi och miljö genom skörd av mellangröda efter konservärt för att minimera utsläpp till luft och vatten.

”Mellangrödor för biogas och reducerad kväveförlust” 

Onsdag 28 september kl 10-11 på Lilla Böslid. Hushållningssällskapet Halland bjuder på kaffe kl 9.30!

Välkomna!

Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

sponshalland