Fältrobot nästa tävlande ut i kommande final

Ännu en presentation i raden av alla de 15 bidrag som tagit sig till den kommande finalen i Agtech Challenge.

Självkörande fältrobot, utvecklad för hållbar livsmedels­produktion. Ekobots fältrobot har potential att minska energianvändningen och användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Fram till idag har roboten testats i laboratoriemiljö och i begränsad utsträckning i fält.

Projektet har som syfte att tillsammans med Almhaga Gård och Stockholms­gården utvärdera användbarheten av roboten i kommersiell odling av grönsaker, dess potential att sänka energianvändningen och minskad användning av bekämpningsmedel.

På bilden ovan Erik Jonuks. (Foto: ekobot).