Fältrapporten nummer 2 2022

I Fältrapporten nummer 2 kan du läsa om: Hur det går med vårbruket, hur höstrapsen har övervintrat och hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i ditt område. 14 växtodlingsrådgivare, hortorådgivare och försöksledare ger dig läget i Sverige.

Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med
regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick i vad som är aktuellt inom växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck, insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.

Vårbruket

Vårbruket är allt från färdigt för några veckor sedan till att vara några veckor bort. I Skåne har dock en
del fått så om sina sockerbetor på grund av den stora nederbördsmängden någon vecka efter sådden. Eftersom det var torrt vid sådden, sådde man djupare än vanligt och med den stora regnmängden packades jorden och blev syrefattig. Betorna hade därför svårt att ta sig upp efter groning. Efter nederbörden i början av april har det kommit ytterst lite nederbörd i stora delar av landet.

Besvärlig vinter för höstrapsen

Höstrapsen varierar väldigt mycket, från väldigt fin i framförallt Skåne och Halland, till områden runt
Mälaren där man varit tvungen att köra upp stora delar.

Våroljeväxter

Intresset för odling av våroljeväxter ökar något. Dels påverkar det höga avräkningspriset på raps och dels gör bland annat den nya betningen mot rapsjordloppor odlingen lite säkrare. Det höga
avräkningspriset har gjort att de som har möjlighet att odla oljeväxter förmodligen redan har
maximerat sin odling. Det verkar alltså inte finnas utrymme för så mycket mer oljeväxtodling, trots
förväntad brist på vegetabiliska oljor.

Läs hela rapporten: