Fältrapporten nummer 1 2022

Fältrapporten från Hushållningssällskapet ger dig koll på odlingsläget i hela landet – hela året. Rapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare, hortorådgivare samt försöksledare och ger en inblick i vad som är aktuellt i växtodlingen.

I fältrapporten svarar 12 rådgivare på frågorna:

  • Vad är dina bästa tips för att lyckas med grovfoderodlingen när plånboken är tunn?
  • Vad ser du för trender i vallodlingen när det gäller till exempel nya arter, skördesystem, liggtid, etablering med mera?

Råden kan sammanfattas i en uppmaning att vara noggrann och att analysera mera.

När mineralgödselpriserna rusar i höjden är det viktigt att vara noggrann i sin vallodling. Detta för att kunna optimera både växtnäringstillförsel och skörd. Både stallgödsel och grönmassa bör analyseras, och inte bara följa allmänna prognoser och schablonvärden. Stallgödseln behöver analyseras för att veta näringsinnehållet och då kunna räkna fram hur mycket mineralgödsling som det måste kompletteras med för att täcka näringsbehovet.

 

När det är dags för vallskörd är det viktigt att följa de vallprognoser som finns på vallprognos.se och att även göra egna analyser av näringsinnehållet i grönmassan för att kunna slå vallen vid exakt rätt tidpunkt.

Läs hela Fältrapporten: