Fältrapporten nr 3 2022 ute nu

Ny teknik i växtodlingsförsöken, försök som kan leda till ökad inhemsk livsmedelsproduktion och anpassning till ett torrare klimat.

Ny teknik i växtodlingsförsöken, försök som kan leda till ökad inhemsk livsmedelsproduktion och anpassning till ett torrare klimat är några exempel av det som nämns i Hushållningssällskapets Fältrapport nr 3. Denna Fältrapport fokuserar på arbetet med växtodlingsförsök runt om i landet.

På försöksgården Logården, belägen utanför Grästorp i Västergötland, satsar Hushållningssällskapet Västra bland annat på för det svenska lantbruket nya grödor. Tanken med detta är att man ska öka den inhemska livsmedelsproduktionen genom att odla nya grödor, grödor som traditionellt importerats till Sverige. Exempel på dessa är quinoa, linser och bovete.

– Försöken som görs för att öka den inhemska livsmedelsproduktionen är en väldigt rolig utveckling. De görs som ett samarbete mellan olika aktörer, bland annat kommuner, som testar produkterna i sina skolkök, säger Evelin Johansson, försöksledare på Hushållningssällskapet Västra.

Digitaliserad axräkning
Även hos Hushållningssällskapet Skåne är man nytänkande. Här har man börjat använda AI och digitala verktyg i sitt arbete.

– Vi har satsat en del på AI och digitala verktyg för att underlätta fältarbetet men även för att kunna kvalitetssäkra vårt utförande. Bland annat arbetar vi med ett system som ska lära sig att räkna ax, något som i dagsläget är väldigt tidskrävande för personalen. Vi söker sätt att jobba på som är enklare och effektivare, samtidigt som de ska vara kvalitetssäkrade, säger Ulrika Dyrlund Martinsson, försöksledare på Hushållningssällskapet Skåne.

Mindre torkkänsliga vallar
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och Hushållningssällskapet Sjuhärad testar bland annat grödor och etableringssätt som ska vara mindre torkkänsliga, en reaktion efter torråret 2018.

– Höstetablering av vall är spännande. Området har problem med torka och det är viktigt att hitta andra etableringsmetoder som klarar torkan bättre. Man sår in vallen i olika spannmålsslag och testar dels helsädsskörd, dels tröskning, säger Linda af Geijerstam, odlingsutvecklare hos HS Kalmar Kronoberg Blekinge.

Hos HS Sjuhärad provar man grönråg, som sås sent efter sommaren och som kan skördas antingen sen höst eller tidig vår. Tanken är att se om detta är ett alternativ vid år med torka och därmed påföljande brist på grovfoder.

På Klostergården i Östergötland provar man nya spannmålssorter i stor skala, varje år testas mellan 4000 och 4500 sorter eller linjer. Till största del är detta beställningsförsök, försök som görs på uppdrag av olika förädlare världen över.

Förhållandevis friska grödor
Överlag är grödorna friska runt om i landet. Det finns en del svampangrepp som förväntas öka med ökad nederbörd och högre temperaturer. Dock har gulrosten minskat när det blivit varmare.

– Det ser väldigt bra ut i fält. Vi har inte sett så mycket sjukdomar, förutom angrepp av gulrost och vetets bladfläcksjuka och det har varit väldigt lite insektsangrepp, säger Sven-Åke Rydell, försöksledare på Hushållningssällskapet Östergötland.

Läs hela Fältrapporten här!  

Kontaktperson:
Hushållningssällskapet
Sigrid Tirén, Växtodlingsrådgivare
070-206 01 62
sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se