Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Lantbruk

Fältdag på Öjebyn Agro Park ska visa på möjligheter för odling i nordligt klimat

Årets demonstrationsodlingar, försök och aktuella utvecklingsprojekt visas upp när Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten anordnar fältdag på sin försöksanläggning Öjebyn Agro Park. – Det är en jordnära kunskapsarena för yrkesodlare och jordbrukare som vill ta del av utvecklingen inom nordligt klimatanpassad trädgårds- och växtodling, säger Marie Lundberg på Hushållningssällskapet.

Fältdagen hålls torsdag 22 augusti och vänder sig främst till de som är eller vill bli yrkesodlare eller jordbrukare och strävar efter att förbättra sin verksamhet. Här sprids kunskap direkt i fältmiljö och deltagarna ges möjlighet att ta del av den senaste kunskapen för odling i nordligt klimat.

Marie Lundberg är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som anordnar fältdagen. Hon ser fram emot att få visa upp nyheter för näringen.

– På växtodlingssidan sker visningar i våra fältförsök och demonstrationsodlingar och vi kommer bland annat berätta om olika gödslingsstrategier för vårvete och höstvete. Vi kommer också prata om torktåliga vall- och vallbaljväxter, säsongens växtskydd och om Mattenklee, som är en ny potentiell klöversort i norr, säger Lundberg.

Projekt i framkant

Flera högaktuella projekt kommer att presenteras, bland annat MarginUp! som syftar till att utveckla hållbara värdekedjor för att producera biobaserade produkter och biodrivmedel från råvaror som odlas på lågproduktiv jordbruksmark.

– Här kommer man kunna se vår rybsodling och få en demonstration av en oljepress som på gårdsnivå kan producera rybsolja för vidareförädling till biodiesel eller livsmedel. Det bildas också restströmmar som kan nyttjas som proteinfoder, säger Lundberg.

Fältdagen kommer även fokusera på markhälsa och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra den. I projektet TeaTales har forskare kartlagt jordens nedbrytningsförmåga.

– Nu utvecklas forskarnas karta till ett digitalt verktyg för att hjälpa näringen och beslutsfattare att värdera markhälsan och fatta forskningsbaserade beslut om markens användning och vård. Här får man chansen att lära sig mer om projektet och hur man kan kontrollera markhälsan på sin gård, säger Lundberg.

Branschdag och kunskapsarena

Även inom horto-området kommer det att presenteras nyheter och ske demonstrationer i fält. Utöver visningar av sortförsök med broccoli och jordgubbar görs en demonstration av bevattningssystem i småskalig grönsaksodling på bäddar.

– Genom mätningar med markfuktsensorer kan vi visa data på jordens fuktighet och få ett bra underlag för att diskutera bevattningsstrategier. Vi kommer också att presentera Hortoplattformen som är vårt nya verktyg för att beräkna växtnäringsbalansen i en småskalig odling och även prata om jordstatus, gödslingsmedel och gödslingsstrategier, säger Lundberg.

Med fältdagen på Öjebyn Agro Park vill Hushållningssällskapets skapa en kunskapsarena där aktiva inom näringen kan lära sig mer om nya tekniker och metoder som kan bidra till att ökad produktion och lönsamhet.

– Fältdagen på Öjebyn Agro Park är en del av den pågående resan mot en fungerande och trygg livsmedelsförsörjning i norra Sverige. Vi behöver fler som odlar mer och här får man chansen att träffa rådgivare och experter som delar med sig av sin kunskap. Fältdagen är också ett ypperligt tillfälle att träffa branschkollegor för att utbyta erfarenheter och bygga nätverk under trevliga former, säger Marie Lundberg.


FAKTA – Fältdag på Öjebyn Agro Park

Datum och tid: 22 augusti 2024 kl 09.30-14.00

Plats: Hushållningssällskapets försöksanläggning Öjebyn Agro Park

Vad:

  • Visningar av demoodlingar och fältförsök med klöver, höstvete, spannmål, rybs, vårvete, broccoli och jordgubbar.
  • Demonstration av bevattning i småskalig grönsaksodling, oljepress samt verktyg för att beräkna växtnäringsbalansen.
  • Presentation av aktuella utvecklingsprojekt inom horto och lantbruk såsom MarginUp!, TeaTales och Hortoplattformen.

Program: Klicka här för att se program.