Expertens uppmaning: Bunkra inte vetemjöl

Växtodlingsrådgivarna på Hushållningssällskapet i Västerås har god koll på grödorna i länet. Man har kontakt med många lantbrukare och inför vårbruket ser läget bra ut på det stora hela.

Se hela intervjun med Nina Sixtensson här.