Ett starkt resultat för Hushållningssällskapet Östergötland

Årets stämman bjöd på en glad stämning där ett bra resultat för verksamheten presenterades, sedvanligt utmärkelser delades ut och en ny ordförande blev vald av fullmäktige.

Årsstämman inledes med att landshövding Carl Fredrik Graf pratade om livsmedelsförsörjningen i Östergötland och globalt, ett intressant föredrag där frågor som vattenförsörjning belystes.

Efter det redogjorde VD Katarina Wiklund för verksamheten 2018 och vad som är på gång under 2019. Hushållningssällskapet kunde uppvisa ett fint resultatet på 3,7 milj kr för 2018.

Tidigare under året aviserade Bengt Pettersson att han ville lämna vidare rollens som ordförande, efter att ha haft rollen i fem år. Vid årets stämma valde fullmäktige att följda valberedningens förlag och valde Karin Varverud till ny ordförande för Hushållningssällskapet Östergötland. Karin har varit ledamot i styrelsen sedan 2017.

-Vi är mycket glada för hushållningssällskapets positiva utveckling de senaste åren, mycket tack vare Bengt Petterssons långa erfarenhet av näringslivet och branschen. Vi välkomnar Karin Varverud och gläder oss åt att se henne som ny ordförande, säger Katarina Wiklund, VD för Hushållningssällskapet Östergötland.

Priser och utmärkelser

Vid stämman delades priset ”Årets Östgötabonde” ut, ett pris som Hushållningssällskapet Östergötland och Länstidningen står bakom. Vinnare av Årets Östgötabonde 2019 blev Solviks Gård i Åtvidaberg som drivs av Patrik och Mattias Andersson. De får priset med motiveringen: ”Solviks gård driver en framåtsyftande och rationell köttproduktion i samklang med en väl genomförd generationsväxling”. Övriga nominerade var Tollanders Lantbruk AB från Ödeshög och Brinks Gurkor och Lantbruk AB från Kimstad.

2019 års nominerade och utsedda Östgötabonde: Fr vänster Lars och Bo Tollander, Patrik Andersson och Björn och Anders Larsson.

 

 

 

 

 

Mottagare av Erik Månssons pris blev Peter Borring med motiveringen: ”Peter Borring skapar stolthet hos Sveriges lantbrukare. Med sin djupa kunskap ger han en balanserad och trovärdig bild av lantbruket i samhällsdebatten.”

Årets hushållningsnämnd blev Dals Hushållsnämnd som skapar aktivitet och sammanhållning i sin bygd.

2019 års mottagare av Erik Månssons pris Peter Borring

Ann-Sofie Axelsson och Monica Rosén tog emot diplom och prissumma för Dals hushållsnämnd